Kategori: Türk Tarihi

Reklam
Kösem Mahpeyker Haseki, 28 yaşında saltanat vekili oldu. Kimilerine göre...
06.08.2013
Harf Devrimi’nin Atatürk’ün yaptığı devrimler arasında en yoğun ve uzun...
05.08.2013
Anadolu Selçuklularının doğu sınırlarına dayanan Moğollar, Baba İshak isyanından sonra...
04.08.2013
Dünya üzerinde ilk defa füze ile uçuş yapan Türk bilim...
01.08.2013
1881 yılında İstanbul’da doğdu. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’nde öğrenim gördü. Harp...
01.08.2013
Kanuni Sultan Süleyman, Macar Kralı İkinci Lajosa (Layoş) gönderdiği elçiye yapılan kötü...
01.08.2013
1569 Haziran ayında İskenderiye yakınlarında Nil teknelerinin yolunu kesen Venedik...
31.07.2013
Kuzey ve Batı Harezm Cuci ulusuna, Kat ve Hive Çağatay ulusuna ait idi. Timur...
30.07.2013
Macaristanlı Antropolog Bíró András Zsolt, yaptıkları gen ve kültür araştırmaları...
25.07.2013
Çin kaynaklarında ” Tong Yabgu” olarak bilinmesine karşın günümüz Türkçesinde...
24.07.2013
7 Ocak 1947 yılında, Gümülcine vilayetinin küçük Sirkeli köyünde dünyaya...
24.07.2013
Kerden Antlaşması; 14 Eylül 1746 tarihinde Osmanlı Devleti ile Afşar Hanedanı’nın...
22.07.2013
İlk olarak Aydınoğulları Beyliği’nde görülmektedir. Aydınoğullarında, Beyliğe Azaplar denilen donanma...
21.07.2013
M.Ö 529 İskitlerin başına kadın hükümdar  Tomris hatun gelir. Pers...
21.07.2013
 Sultan İkinci Bâyezîd Han zamanında Kili ve Akkerman alınmış, Osmanlılar...
20.07.2013
1453 yılında İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in portresini yapan Venedikli...
20.07.2013
Arpad hanedanlığı, Orta Avrupa’da kurulan Macar Krallığı’nın ilk hanedanlığı. (896...
19.07.2013
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten önce harf devrimini ciddi bir şekilde...
19.07.2013