Kategori: Dünya Tarihi

Amerika Kıtası’na adını veren İtalyan denizci Amerigo Vespucci, Mart 1454’te  Floransa’da doğdu. Coğrafya ve kozmolojiye küçük...
04.08.2013
İngiliz İç Savaşı 1642 – 1651 yılları arasında Cumhuriyetçiler ve...
03.08.2013
Günümüzde Fransa’nın bir şehri olan Gravelines, 1588 yılında İspanyol-Hollanda’nın Flaman Bölgesi’ne aitti. İspanya’nın İngiltere’ye...
01.08.2013
Asıl ünvanı VII. Kleopatra olmasına rağmen kendisinden önce gelenler unutulduğu...
31.07.2013
Ortadoğu’da SSCB’ye karşı NATO’nun bir uzantısı olarak kurulan Bağdat Paktı’nın oluşum süreci...
31.07.2013
VIII. Henry’nin uğruna Anglikan kilisesini kurduğu kadındır. Katolik kilisesi VIII....
30.07.2013
ABD’nin batısında, atlı, sığır çobanlarına verilen isimdir. Texas, New Mexsico...
29.07.2013
Rum Ateşi, kızgın kömür, kükürt ve zift karışımından oluşan vePeloponez Savaşı sırasında kullanılan bir karışımdır. Daha...
29.07.2013
Weimar Cumhuriyeti, 1919 – 1933 yılları arasında Almaya’yı yönetmiş, olan...
27.07.2013
 M.S 553 – 561 yılları arasında yapılan, Jüstinyen Köprüsü, o...
25.07.2013
Avusturya, Rusya ve Prusya arasında gerçekleşen bu ittifak, Napolyon Savaşlarından...
24.07.2013
Karolenj İmparatorluğu’nu üç parçaya ayıran antlaşma (843). Charlemagne’nın oğlu I....
24.07.2013
 Julio-Claudian hanedanı ilk beş Roma imparatoru Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius ve Nero için kullanılan bir ifadedir. MÖ 27 yılından 68’e kadarRoma İmparatorluğu’nu...
24.07.2013
Homeros  M.Ö. 8. yüzyılda İzmir yöresinde veya Sakız adasında yaşadığı sanılan Homeros, Yunan duygu...
22.07.2013
Kerden Antlaşması; 14 Eylül 1746 tarihinde Osmanlı Devleti ile Afşar Hanedanı’nın...
22.07.2013
  Stalingrad, şimdiki Volgagrad kentinin SSCD dönemindeki ismidir. Stalin’in isminden esinlenerek...
22.07.2013
M.Ö 529 İskitlerin başına kadın hükümdar  Tomris hatun gelir. Pers...
21.07.2013
 İngiltere kralı III. Edward’ın Fransa yönetiminde hak etmesi ile 1337...
21.07.2013
pendik çocuk psikiyatrisi