Türkiye ve Ortadoğu’yu parçalama planı!

21.05.2018
1.661
A+
A-
Türkiye ve Ortadoğu’yu parçalama planı!
Bugün ölen Neocon’un fikir babası yahudi Bernard Lewis’in etnik ve mezhep ayrılıklarını esas alan İslam Dünyasını bölme projesi 1997 yılında ortaya çıkmıştı. Lewis’in haritası ve planı, ABD’nin şu anki Ortadoğu’da uyguladığı politikalar ile benzerlik..

1997 yılında, Bernard Lewis’in etnisite ve mezhep ayrılıklarını esas alan İslam Dünyasını bölme projesini Dr. Muhammed Umara “Arapların ve Müslümanların Parçalanmasına Dair Siyonist Proje” başlığı altında Mısır’da yayınlan Eş-Şa’ab gazetesinde yayınladı.

Muhammed Umara,“Executive Intelligence Research Project” başlığı altında Pentagon’un yayınladığı dergideki bilgilere dayanmaktadır.Bernard Lewis’in sunduğu proje kısaca şöyledir:

1. Pakistan’daki Belucistan bölgesini İran’ın komşu Belucistan bölgelerine katmak suretiyle “Belucistan” devletinin kurulması

2. Pakistan’ın kuzeybatısındaki bölgenin Afganistan’daki Peştun bölgesine eklenerek “Peştunistan” devletinin kurulması

3. İran, Irak ve Türkiye’deki Kürt bölgelerinin birbirine katılmasıyla “Kürdistan” devletinin kurulması

 

4. İran’dan Kürt ve Beluci bölgelerin koparılması suretiyle aşağıdaki etnisitenin ışığında İran’ın iç taksimatı gerçekleştirilecektir. Böylelikle aşağıdaki devletçiklerin kurulması sağlanacaktır:
a. İranistan
b. Azerbaycan
c. Türkmenistan
d. Arabistan
Bu dört devletçik İran’ın içindeki devletçikler olarak ortaya çıkacaktır.

5. Irak’ta 3 devlet kurmak
a. Kuzeyde Sünni Kürt Devleti
b. Ortada Sünni Arap Devleti
c. Güneyde Şii Arap Devleti

6. Suriye’de 3 ya da 4 devletin kurulmasını sağlamak
a. Dürzi Devleti
b. Alevi-Nusayri Devleti
c. Sünni Devleti
d. (Kürd devleti)

7. Ürdün’ü 2 yapı halinde ayırmak
a. Bedeviler
b. Filistinliler
(Burada İsrail’in kendisine katacağı Batı Şeria yakasına işaret edilmemektedir.)

8. Suudi Arabistan, krallığın 1933 yılındaki kuruluşundan önceki haline, kabile mozağine, dönüştürülecektir. Böylelikle bu devletlerin Kuveyt ve Bahreyn, Katar ve diğer emirliklerden fazla ağırlığının olmaması sağlanacaktır.

9. Lübnan’ın siyasi coğrafyasının aşağıdaki temeller ışığında yeniden gözden geçirilmesi
a. Hıristiyan bir devletçik
b. Şii bir devletçik
c. Sünni bir devletçik
d. Dürzi bir devletçik
e. Alevi bir devletçik

10. Mısır’ın en az 2 devlete bölünmesi
a. Müslüman Arap devlet
b. Kıpti devlet

11. Sudan’ın güneyinin kuzeyinden ayrılmasını sağlamak suretiyle
a. Güneyde bağımsız siyahi bir devlet
b. Kuzeyde bir Arap devleti kurulacaktır

12. Batı Arap siyasi coğrafyasının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Böylelikle Berberilere ait dağılım ve kabilelerine bağlılık esasına göre birden çok devletin kurulması sağlanacaktır.

13. Aynı şekilde Araplar, Zenciler ve Araplar ve Zencilerden melezler arasındaki kavgadan hareketle Moritanya’nın yeniden yapılandırılması

Bu proje sayesinde 1916 tarihli Sykes-Picot tekrar gözden geçirilerek din, ırk ve mezhep esaslarına dayalı 30 küsur devlet daha ortaya çıkartılmış olacaktır.

 

Buna gerekçe olarak Bernard Lewis şunu gösteriyor: Bölgenin hali hazırdaki coğrafi şekli gerçek kavgayı dışa yansıtmamaktadır. Yüzeyde görünen ise derinlikte bulunanlarla çatışma halindedir. Çünkü gerçekte bağımsız olması gereken devletlerin siyasal bir yapı çatışması vardır. Diğer taraftan derinlerde ayrıca kendilerini bu devletler içerisinde temsil edilmediğini gören azınlıklar da bulunmaktadır. Hatta bu devletlerin, kendilerinin ümitlerini asgari düzeyde dahi ifade ettiklerinden şüphe etmektedirler.

İsraillilerin bu şekildeki parçalanma ile ilgili değerlendirmeleri de şu şeklidedir: “Böyle bir yapılanma neticesinde hiçbir zaman bu ülkeler bir daha bir araya gelemeyecektir. Aksine bunlar arasında sınır çatışmaları, yol çatışmaları, su ve petrol ile ilgili anlaşmazlıklar, birleşmeler, yönetim mirasçılığı vb. hususlarla ilgili ardı arkası kesilmeyecek mücadeleler baş gösterecektir. Böyle bir yapı neticesinde bunların hepsi İsrail’den daha güçsüz devletler olarak ortaya çıkacağı için İsrail en az yarım asırlık bir süre kendi güvenliğini teminat altına almış olacaktır.”

Çeviren: M. Beşir Eryarsoy / Eş-Şa’ab gazetesi 1176 sayı sahife 4 ( Temmuz 1997 tarihli sayı)

Kaynak: Medeniyetvakfi.org

Bernard Lewis kimdir?

Neocon’ların fikir babası Amerikalı Ortadoğu Tarihçisi Bernard Lewis kimdir?

Yahudi Ortadoğu Tarihçisi Bernard Lewis, 31 Mayıs 1916’da İngiltere’nin başkenti Londra’da doğdu. İslam tarihi ve İslam-Batı ilişkisi hakkında incelemelerde bulunmuş, Ortadoğu üzerine uzman olmuştur. George W. Bush döneminde danışmanlık yapmış ve ABD’nin Ortadoğu politikalarına yön vermiştir.

1993 yılında Le Monde gazetesine verdiği bir açıklamada 1915 olaylarında Osmanlı’nın Ermenilere soykırım yapmadığını söylemesi üzerine Paris mahkemesi tarafından sembolik olarak 1 Frank para cezasına çarptırılmıştı. O açıklamada Lewis, 1915 olaylarının savaşın bir yan ürünü olduğunu söylemişti.

Üniversite eğitimini Londra Üniversitesi’nde alan Bernard Lewis, yüksek lisans ve doktarasını Ortadoğu ve İslam tarihi üzerine yaptı. Paris Üniversitesi’nde araştırmalar yaparken aynı zamanda burada Türkçe’yi de öğrendi.

1938’den 1974’de kadar Londra Üniversitesi’nde, 1974’ten 1986’ya kadar Princeton Üniversitesi’nde üniversite hocalığı görevlerinde bulundu.

1998 yılında Atatürk Barış Ödülü aldı.

Bernard Lewis, Günümüz Ortadoğusu, Ortaçağ İslam Dünyası, ve Osmanlı İmparatorluğu araştırma alanları üzerine çalıştı.

1997 yılıdan ise “İran, Irak ve Türkiye’deki Kürt bölgelerinin birbirine katılmasıyla “Kürdistan” devletinin kurulması” planı ve haritası ortaya çıkmıştı.

tarihigercekler
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.