Osmanlı Devleti’nde En Genç Padişahlar

22.10.2020
311
A+
A-
Osmanlı Devleti’nde En Genç Padişahlar

Oğuz Türklerinden Osman Bey‘in 1302(Prof. Dr. Halil İnalcık‘a göre Osmanlı 1299’da değil, bu yılda Yalova Koyunhisar Muharebesi sonrası devlet halini almıştır. ) yılında kurmuş olduğu Osmanlı İmparatorluğu veya Osmanlı Devleti (Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye) Osmanlı Hanedanı hükümranlığında 6 asır yani 600 sene varlığını sürdürmüş, çok uluslu, sünni Müslüman bir devlettir. Topraklarını Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar genişletebilmiştir. 1683 yılında en geniş sınırları olan 5.200.000 kilometre kareye ulaşmıştır. Zamanla 16. yüzyılın en güçlü imparatorluğu halini almıştır.

Osmanlı İmparatorluğu‘nun sloganı “Devlet-i Ebed-Müddet” olmuştur. Türkçe anlamı, sonsuza kadar sürecek olan devlet demektir. Osmanlı’nın zamanla değişiklik gösteren başkentleri sırasıyla Söğüt, Bursa, Edirne ve son olarak Fatih Sultan Mehmet’ in 1453’te Doğu Roma Bizans İmparatorluğunu yıkması(Yeni Çağ’ın başlangıcı olan olay) ve yaptığı fethinden sonra Konstantiniyye yani İstanbul olmuştur. İmparatorluğun resmi dili Osmanlı Türkçesi olmuştur. Hükümet mutlak monarşi ve hilafetle, arından meşrutiyetle yönetilmiştir. Devletin ilk padişahı Osman Bey, son padişahı ise 6. Mehmed olmuştur. 

Osmanlı Devleti Nasıl Altı Yüzyıl Boyu Hüküm Sürebildi

Osmanlı Devleti’nin üç esas üzerine kurulmuş olması, devletin altı yüzyıl boyunca ayakta kalmasının en önemli sebeplerindendir. Bu üç esastan biri itaattir. Osmanlı, mensubu olduğu İslam dinine, gerekliliklerine, ehl-i sünnete, din hükümlerine tam bağlılıkla itaat etmiştir. Padişahın ailesi de dahil olmak üzere, padişahın idaresinde bulunanların da padişaha kayıtsız şartsız itaati mevcuttur. 

Bahsedilen diğer iki esas ise mukaddesata hürmet ve usanılmaksızın din ve devlet uğruna gösterilen gayrettir. Devlet liyakat çerçevesinde yönetilmiştir. Devletin idaresinde bulunacak kişiler ehliyetsiz ve hıyaneti sabit kişilerden seçilmemiştir. Devletin temel prensiplerinden biri adalettir. Adalet sistemi Osmanlı Devleti için her şeydir. Padişah dahi olsa yargılanacaktır, kimse adaletten üstün değildir. Padişahlar da zulüm ve baskı yoluna giden tüm yolları kapalı, adalet ve hak arama yolundaki her yolu açık tutmuştur.

Osmanlı Devleti’nin ilkelerinden biri “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.”. Osmanlı Devleti, padişahın altındaki tebâdan herkese, Müslüman ya da Gayri Müslim fark etmeksizin, bir köle değil bir insan, bir emanet gözüyle bakmıştır. Osmanlı Devleti yapıları imha etmemiş, inşa etmiştir. Yani Osmanlı hiçbir zaman sömürgeci bir devlet olmamıştır. Fethedilen toprakta yaşayan halkı, o toprakların yer altı ve yer üstü kaynaklarını vb. toplayıp devlet merkezine getirmemişlerdir. Yer toprağın nimetlerini oranın halkı için kullanıp, fakir topraklara da merkez yardımı ulaştırmışlardır. 

Osmanlı’da devleti idare etme hakkı her zaman hanedanındır. Hanedan dışındaki herkes idareye tâbidir. Irkların üstünlüğüne dayalı bir devlet sistemi yerine, İslam dini ve İslam ahlakına dayalı bir devlet düzeni inşa etmişlerdir.

Devlet’ in En Genç Padişahları

Osmanlı Devleti’nde dönemin hüküm süren padişahının elim ve beklenmedik bir şekilde ölmesi üzerine tahta geçebilecek tek varisin çok küçük yaşta olması durumu sıkça yaşanmıştır. Bunlara örnek olarak verilebilecek padişahlar şunlardır: 2. Murad tahta 18 yaşında, Fatih Sultan Mehmet 12-19. yaşlarında, 1. Ahmed 13 yaşında, 2. Osman 14 yaşında, 4. Murad 15 yaşında, 4. Mehmed 7 yaşında, Abdülmecid ise 19 yaşında tahta çıkmıştır.

tarihigercekler
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.