Tariht`te bugün Atatürk – 4 Temmuz

Tariht`te bugün Atatürk – 4 Temmuz

04 Temmuz

1938 – Türk-Fransız ikili antlaşmasının (Hatay üzerinde) Ankara’da imzalanması.

Türkiye ve Fransa, Hatay’da eşit sayıda asker bulundurmaları konusunda anlaşma yaptı.
Türk birlikleri 4 Temmuz’da Hatay’a girdi.

Hatay’ın toprak bütünlüğünü korumak için 2500 Türk ve 2500 Fransız askeri görevlendirildi.

Antakya’da, 3.7.1938 günü Türk ve Fransız Askerî Heyetleri arasında imzalanan “Askerî Antlaşma” gereğince her iki hükümetin Hatay’da eşit sayıda asker bulundurmayı kararlaştırmaları üzerine birliklerimize ait öncü müfrezelerin Hatay’a girişi. (Ana kuvvetler 5. 7. 1938’de girmiştir).

1936 – Atatürk, Mimar Seyfi Arkan’a projelendirilen Florya Deniz Köşkü’nde 4 Temmuzda denize girdi. Yazlık bir konut olarak aynı yılın 14 Ağustosunda kullanıma açılan köşk, Atatürk tarafından 1936’nın yaz aylarında da uzunca bir süre kullanılmış, aralarında İngiliz Kralı VIII. Edward’ın da bulunduğu kimi önemli konuklar burada ağırlanmıştı.

1935 – Atatürk’ün öğleye doğru Florya’ya gidişi, denize girişi, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

1933 – Atatürk’ün, sabahın erken saatlerinde İstanbul’dan yatla Yalova’ya hareketi ve sabah Yalova’ya gelişi.

Atatürk’ün, akşamüzeri Yalova’dan yatla İstanbul’a hareketi, saat 21.00’de Dolmabahçe Sarayı’na gelişi.

Atatürk’ün. Amerika’nın bağımsızlık günü nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt’e kutlama telgrafı.

1932 – İçişleri Bakanı Şükrü Kaya otomobiliyle Ankara’dan İstanbul’a giden ilk kişi oldu.

1931 – Atatürk’ün, Amerika’nın bağımsızlık günü nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hoover’e kutlama telgrafı: “İstiklâl gününün yıldönümü münasebetiyle hararetli tebriklerimin ve gerek zât-ı devletlerinin şahsî saadeti gerek büyük memleketin refahı hakkındaki samimî temennilerimin kabulünü rica ederim.” (Hoover, bu telgrafa şu cevabı vermiştir: “Zât-ı devletleri’nin sıhhati ve Türk milletinin devamlı saadeti hakkında karşılıklı ve samimî temennilerimi arz etmekle bahtiyarım”).

4 Temmuz 1929 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Orman Çiftliği'nde

4 Temmuz 1929
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Orman Çiftliği’nde

1923 – Atatürk’ün, Lozan’da bulunan İsmet Paşa’ya telgrafı: “…Sizce esasen bilinen esas görüş üzerinde kararlı ve ısrarlı olduğumuz ve bunlarda lehimizde başarısızlık halinde askerî vasıtalarla yapılabilecek hususlar ve bunların sonuçları malûmdur. Biz bu harekâtın yapılmasını ve sonucun elde edilmesini memleketimizin yüksek çıkarları için çoktan uygun görmekteyiz. Çok iyi takdir buyurulacağı gibi sizden yiğitçesine bir hareket ve onun kuvvetli bir ihtimal olan neticesini beklerim.”

1921 – General Harington’un, Atatürk’e yazısı: “Zât-ı devletlerinin görüşlerini dinlemek ve bunları incelemek üzere İngiltere hükümetine rapor vermek için bana yetki verildi. Sizce de uygun ise gerekli hazırlığın yapılabilmesi için size uygun olacak gün ve saati lütfen telleyiniz.”

1920 – Ayvacık, Biga, Lapseki, Ezine ve Bayramiç’in Yunanlılar tarafından işgali.

Yunan işgali devam ediyor: Manyas, Karacabey, Ayvacık, Gönen, Ezine, Bayramiç ve Kirmasti’den sonra bugün de Biga ve Lapseki Yunan kuvvetlerinin eline geçti.

İngilizlerin Batum’u terk etmeleri.

Atatürk’ün, İcra Vekilleri’ne ve resmî makamlara gönderilecek bütün yazıların sansürden istisnasına dair önerge nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşması: “…Sansürü devam ettirmek gereğine inanıyorsanız kendimizi ayrı tutmamalıyız!”

1919 – Yunan kuvvetlerinin ikinci kez işgal etmesi.

Atatürk’ün, Erzurum Valisi’ne yazısı: “…Telgraflarım Erzurum merkezinde alıkonulmak ve çekilmemek gibi kanunsuz hareketlerin ortağı ve uygulama aracı olan Erzurum Posta Başmüdürü ile Merkez Müdürü verdikleri izahat ve belgeler üzerine, üzerimdeki devlet vekar ve haysiyetini kuvvetlendirme ve koruma amacıyla tutuklanarak Divanıharp’e verilmiştir. Her tarafta ve bilhassa son günlerde yüksek makamlarla da resmî yazışmalarım kendilerince malûm olduğu halde anlamazlık ve bilmezlikten gelmeleri sorumluluklarını artırmıştır. Bilgi için bildirilir.”

1918 – VI. Mehmet (Vahdettin) Padişah oldu.
Sultan Mehmet Reşat’ın ölümü üzerine, Sultan VI. Mehmet Vahdettin sanı ile padişah oldu.
36. ve son Osmanlı padişahıdır.

1915 – Atatürk’ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey’le beraber Cesarettepesi’ndeki 18. Alay’a ait siperleri gezmesi ve buradaki mevzilerin kuvvetlendirilmesi için bazı direktifler vermesi, düşmanın taarruzu halinde uygulanacak hareket hakkında komutanlarla görüşmesi.

tarihigercekler
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.