Kızılelma’mız Mescid-i Aksa

11.05.2021
429
A+
A-
Kızılelma’mız Mescid-i Aksa

KIZILELMA’MIZ MESCİD-İ AKSA     Muharrem GÜNAY

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Kudüs şehrinin biz Türkler açısından, Konya’dan, Afyonkarahisardan ve özgürlüğüne kavuşturmuş olduğumuz Ayasofya’dan hiçbir farkı yoktur.

Tefsir kitaplarında yer alan rivayetlere ve tarihi kayıtlara göre Mescid-i Aksa ilk olarak Hz. Süleyman (a.s.) tarafından inşa edilmiştir. Buhari ve Müslim’in sahihlerinde yer alan bir rivayete göre sahabeden Ebu Zer (r.a.) şöyle demiştir: “Resulullah (a.s.)’a, yeryüzüne konulmuş olan ilk mescidin hangisi olduğunu sordum. “Mescidi Haram” diye buyurdu. “Sonra hangisi?” dedim. “Mescid-i Aksa” diye buyurdu.” Resulullah (s.a.v.)’ın miraca yükseltildiği sırada Kudüs’te bugünkü şekliyle bir cami yoktu. Ancak Hz. Süleyman (a.s.) tarafından inşa edilmiş ve daha sonra yıkıma maruz kalıp yenilenmiş olan Mescid-i Aksa’nın kalıntıları vardı ve burası da Beyti Makdis olarak adlandırılırdı. Resulullah (s.a.v.)’ın ziyaret ettiği mekân da işte burasıydı. Beyti Makdis ibaresi bazı tarihi kaynaklarda Kudüs şehri için de kullanılmıştır. Kadı Beyzavi tefsirinde “Mescid-i Aksa” ibaresi açıklanırken: “Burada kastedilen, Beyti Makdis’tir. Çünkü o zaman orada bir mescid mevcut değildi” denmektedir. Aynı ibarenin Nesefi ve Hazin tefsirinde de aynen geçtiğini görüyoruz. İbnu Abbas’tan rivayet edilen tefsir de bu şekildedir. Konyalı Mehmed Vehbi Efendi’nin Hulasatu’l-Beyan tefsirinde de şöyle denmektedir: “Ayette Mescid-i Aksa’dan murad, Beyti Mukaddes’tir. Mekke-i Mükerreme’ye uzak olduğundan aksa denilmiştir.

 

 

 

Bazı tarihi kaynaklarda Kudüs’ün M. S. 70 yılında yıkıma uğratıldığı Beyti Makdis’in de bu olayda yıkıldığı ifade edilmektedir. Ancak bu mekân yine bir mabed olarak biliniyor ve Beyti Makdis’in kalıntıları da korunuyordu. Şu an Yahudilerin “Ağlama Duvarı” Müslümanların ise “Burak Duvarı” olarak adlandırdıkları duvar eski mabedin bir kalıntısıdır. M. S. 638 yılında Hz. Ömer (r.a.) döneminde Kudüs fethedildikten sonra Beyti Makdis’in yerindeMescid-i Aksa inşa edildi.

 

 

Mescid-i Aksa Musevilik ve Hıristiyanlıkta olduğu gibi İslâm’da da büyük bir öneme sahiptir. Resulullah (a.s.) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: “Yolculuk ancak şu üç mescidden birine olur: Benim şu mescidime, Mescidi Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya.” (Müslim, Kitâbu’l-Hacc, 15/415, 511, 512) Burada kastedilen yolculuk ibadet kastıyla olan özel yolculuktur. Bu hadisi şerif dolayısıyla Mescid-i Aksa harem mescitlerin üçüncüsü sayılmıştır.

 

Mescid-i Aksa’nın İslâm’daki müstesna yerinin bir sebebi de Resulullah (s.a.v.)’in İsrâ ve Mirac mekânı olmasıdır. Yüce Allah, İsrâ suresinin birinci âyetinde Mescid-i Aksa’yı adıyla anarak şöyle buyurur: “Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya yürütenin şanı pek yücedir. Şüphesiz o duyandır, görendir.” Burada dikkat edilirse Mescid-i Aksa’dan “çevresini mübarek kıldığımız yer” şeklinde söz edilmektedir. Mescid-i Aksa’nın çevresi ise başta Kudüs sonra diğer Filistin topraklarıdır.

 

 

Mescid-i Aksa’nın fazilet ve ehemmiyeti hakkında birçok hadisi şerif de bulunmaktadır. Ahmed ibnu Hanbel, Nesâi ve Hakim’in Abdullah ibnu Ömer (r.a.)’den rivayet etmiş oldukları bir hadisi şerife göre de Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Süleymân (a.s.) Mescid-i Aksa’yı yaptığında Rabbinden üç şey istedi. Rabbi ona ikisini verdi. Ben üçüncüsünü de vermiş olmasını ümit ediyorum: Kendisine, kendi hükmüne denk gelecek hüküm vermesini istedi, (Rabbi) bu istediğini verdi. Kendisinden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir saltanat vermesini istedi, bu istediğini de verdi. Bir de her kim, bu Mescid’de-yani Mescid-i Aksa’da- namaz kılmak amacıyla evinden çıkarsa anasından doğmuş gibi günâhlarından sıyrılsın istedi. Biz Allah’ın bu istediğini de ona vermiş olmasını ümit ediyoruz” (Nesai, Mesacid 6: İbn Mace, İkame 196; Ahmed b. Hanbel II, 176.).

 

 

Hadisimiz, Müslümanların ziyaret ve ibadet için yolculuğu göze almaları gereken sadece üç mescidin bulunduğunu, bunların da Mekke, Medine ve Kudüs şehirlerinde olduklarını açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır.

Yeryüzünün en faziletli mekânları camiler, camilerin de en faziletlileri Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescid-i Aksa’dır. Bu üç camide kılınan namazların diğer camilerde kılınan namazlardan çok daha fazla sevaplı olduğu hadisi şeriflerde bildirilmiştir.

 

Bilindiği üzere Mescid-i Aksa aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesidir. Bu özelliğinden dolayı da İslâm’da ayrı bir öneme sahiptir. Buhari ve Müslim’in rivayet ettiklerine göre el-Bera ibnu Azib (r.a.) şöyle söylemiştir: “Resulullah (a.s.) Beyti Makdis (Mescid-i Aksa) tarafına on altı ya da on yedi ay namaz kıldı. Resulullah (a.s.) Ka’be tarafına namaz kılmayı arzuluyordu. Yüce Allah da şu ayeti kerimeyi indirdi: “Yüzünü göğe doğru çevirip durmanı görüyoruz. Seni hoşnut kalacağın kıbleye doğru yönelteceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir ve her nerede olursanız olun yüzünüzü onun tarafına çevirin” (Bakara, 2/144).

 

 

Mescid-i Aksa aynı zamanda Yüce Allah’ın yeryüzündeki ilâhi âyetlerinden bir âyettir. Mirac olayıyla ilgili ayette, Resulullah (s.a.v.)’ın Mescid-i Aksa’ya getirilmesiyle bağlantılı olarak: “Kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için…” denmesi buna delalet eder. Allah dileseydi Resulullah (s.a.v.)’ı Mescidi Haram’dan da miraca yükseltebilirdi. Ancak kendisine birtakım ilâhi âyetlerin gösterilmesi amacıyla önce Mescid-i Aksa’ya getirilmiş ve oradan miraca yükseltilmiştir. Demek ki, burası da Allah’ın yeryüzündeki ilâhi âyetlerinden bir âyettir. Dolayısıyla buraya asıl sahip çıkmaları gerekenler Müslümanlardır.

 

 

Yahudiler bugünkü Mescid-i Aksa’nın yerinde daha önce, Süleyman Heykeli diğer adıyla Siyon Mabedi adını verdikleri bir mabedin bulunduğunu ve bu mabedden bugün geriye kalan tek şeyin Ağlama Duvarı adını verdikleri duvar olduğunu ileri sürmektedirler. (Bu duvarın Müslümanlar tarafından Burak duvarı olarak adlandırıldığını yukarıda belirtmiştik.) Bu yüzden Yahudiler Mescid-i Aksa’nın mevcut şeklini yıkarak daha önce yerinde bulunduğunu ileri sürdükleri Siyon Mabedi’ni inşa etmeyi amaçlamaktadırlar.

 

 

Bir hadisi şerifte bildirildiğine göre Resulullah (s.a.s)’ın câriyesi Meymune (r. anhâ): “Ey Resulullah! Bize Mescid-i Aksa hakkındaki hükmün ne olduğunu bildir” dedi. Resulullah (s.a.v.) da şöyle buyurdu: “Oraya (Mescid-i Aksa’ya) gidin ve içinde namaz kılın.”-Hadisin râvisi dedi ki: “O zaman burası Dâru’l-Harb’di (yani Müslüman olmayanların hâkimiyeti altındaydı).”- (Resulullah (s.a.s) sözlerine daha sonra şöyle devam etti):”Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.” (Ebu Davud, Kitâbu’s-Salât, 14)

Burada zeytinyağı bir semboldür. Bizden istenen Filistin davasına, Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya Tüm İslam Dünyası’nın ortak bir davası olarak sahip çıkılmasıdır.

 

 

Filistin ve Mescid-i Aksa davası bütün Müslümanların ortak davalarıdır. Allah korusun, bu mescide herhangi bir zarar gelmesi halinde bundan sadece Filistinli Müslümanlar değil bütün dünya Müslümanları sorumlu olacaklardır. Mescid-i Aksa bütün Müslümanların ortak değerleri ve şerefleridir. Buna hep birlikte sahip çıkmaları ve Siyonist Evengelistlerin ve Hristiyan Evengelistlerin burayı kirletmelerine fırsat vermemeleri gerekir (Günay, M. 2017, s.379-386).

 

Daha önce Eyyübiler ve Memlüklüler  idaresinde 300 yıl, 1517’den 1917’ye kadar Osmanlı idaresinde 400 yıl, toplamda 700 yıl Türk idaresinde kalan Kudüs’ün bizim için, Afyonkarahisar’dan  Konya ve İstanbul’dan vatan olarak hiçbir farkı yoktur.

 

Ayasofya’nın ibadete açılması nasıl bizim Kızılelma’mız ve Tam Bağımsızlığımızın ilanı ise, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne kavuşturulması da İslam Dünyası’nın  tam bağımsızlığı ve bizim milli ülkümüz, Kızılelma’mızdır.

Muharrem Günay Sıddıkoğlu
Muharrem Günay Sıddıkoğlu
Muharrem Günay Sıddıkoğlu Kimdir? Muharrem Günay Sıddıkoğlu 1956 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya gelmiştir. Muharrem Günay hem ana hem de baba tarafından Ahıska Türküdür. Büyük dedesi Sıddıkoğlu (Sıddıkzâde) Müderris Ahmed Efendi 93 Harbinde (1877-1878 Osmanlı Rus savaşları sonrasında) Ahıska’dan sülalece göç ederek Afyonkarahisar’a yerleşmiştir. Muharrem Günay Merkez Değirmendere köyünde ilkokulu bitirdikten sonra Bolvadin’de İmâm Hatip Okulu’na başlamış; 1976 yılında Afyon İmâm Hatip Lisesi’nden, 1978 yılında Afyon Eğitim Enstitüsü’nden, 1997 yılında 2 artı 2 eğitimini tamamlayarak AKÜ Uşak Eğitim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Henüz İmâm Hatip okulunda öğrenci iken fahri olarak Cuma imam hatipliği ve vaizliği görevlerinde bulunmuş, Okul dışında özel Kur’an-ı Kerim ve din dersleri almıştır. 1979 yılında öğretmenliğe başlayan Muharrem Günay 1989 ve 1990 yıllarında M.E.B.’lığınca açılan hizmetiçi eğitim kurslarına katılarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmuştur. Muharrem Günay 1994 yılında Ortadoğu gazetesinde yazı yazmaya başlamıştır. Halen Ortadoğu gazetesinde yazı yazmaya devam etmektedir. Muharrem Günay aynı zamanda Afyonkarahisar’da yayınlanmakta olan Kocatepe gazetesinde de 1994 yılından beri günlük yazı yazmaktadır. Muharrem Günay’ın “Devlet ve Hayat Felsefemiz DÜNYA BARIŞI” adlı kitabı 2004 yılında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, “Namazı İkâme Etmek” adlı kitabı 2014 yılında ÜLKÜYAZ tarafından yayımlanmıştır. Öğretmenliği sırasında yazdığı yazılarda devlet ve hükümet politikasını eleştirmek ve siyasi amaçlı yazı yazmak suçlaması ile soruşturmalar geçirmiş ve üç defa sürgün cezası olmak üzere çeşitli disiplin cezalarına çarptırılmıştır. Bu süreçten sonra dedelerine ait olan Sıddıkoğlu mahlasını kullanarak M. Günay Sıddıkoğlu adıyla yazılarına devam etmiştir. Muharrem Günay, Ortadoğu Gazetesinde ve Kocatepe gazetesinde “Ya İstanbul Beni Alır, Ya da Ben İstanbul’u; Avrupa Birliği Nedir ne Değildir, Ortadoğuda Gelişen olaylar ve Türkiye, 3 Mayıs Milliyetçilik Olayları, Tarihin Haklı çıkardığı lider Türkeş, Türkü Sevmek İmandandır, Millet ve milliyetçilik, Kur’an-ı Kerim ve Kur’an’ı Kerim’i Anlamak, lemlere Rahmet Hz. Muhammed, Takva ve Takva Sahiplerinde Bulunması Gereken Özellikler, İ’lâyı Kelimetullah Ülküsü, Ayetlerin, Hadislerin ve Tarihin Işığında Türkler gibi araştırma yazıları başta olmak yedi binin üzerinde günlük yazısı yayımlanmıştır. Muharrem Günay hâlen ÜLKÜ-YAZ başta olmak üzere çok sayıda Ülkücü Site ile Ortadoğu gazetesi ve Kocatepe gazetesinde yazmaktadır. Muharrem Günay 2004 yılında emekli olduktan sonra 2008 ile 2012 yılları arasında Almanya Türk Federasyonu bünyesinde din görevlisi ve eğitimci olarak çalışmıştır. Bu süre içerisinde Almanya Türk Federasyonu için 365 günlük duvar takvimini hazırlamıştır. Bu takvim halen Avrupa’daki Türk federasyonlarınca kullanılmaktadır. Ülkücü Yazarlar Derneği üyesi olan Muharrem Günay, 1979 yılında Ülkücü Öğretmenler Birliği (ÜLKÜ-BİR)’nin Ermenek şubesi üyeleri arasında ve Afyon’da faaliyet gösteren Kamu Çalışanları Vakfı, Türk Eğitim Sen’in kurucu üyeleri arasında yer almıştır. 1980 ihtilalinden sonra Afyonkarahisar’ın ilk Ocak başkanlığını yapmıştır. Muharrem Günay hâlen bir Özel Okulda müdür olarak çalışmaktadır.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.