Dünya Tarihini Değiştiren Olaylar

07.09.2021
290
A+
A-
Dünya Tarihini Değiştiren Olaylar

DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİREN 20 OLAY

Dünya yaratılalı beri ne kadar bir süre geçtiği bilinmese de dünya var olduktan bu yana meydana gelen bazı olayların etkisi hiçbir zaman unutulmamıştır. Bu olaylar sadece yaşandıkları dönemlerle sınırlı kalmamış geçmişten geleceğe önemli birer miras bırakmışlardır. Belki bu sayacağımız olaylar hiç yaşanmamış olsa dünya şu ankinden çok daha farklı bir konumda olacaktı. İnsan yaşamını ve medeniyeti yakından etkileyen bu yirmi olaya kısaca bir göz atalım.

1.     TEKERLEĞİN İCADI

Günümüzde kara, hava, deniz, demir yolu ulaşımının ulaştığı nokta düşünüldüğünde her halde tekerleğin icadının önemi daha iyi anlaşılacaktır. M. Ö. 3000’li yıllarda icat edilen tekerlek sayesinde günümüzde daha kolay ulaşım sağlama imkânı bulunuyor.

2.     YAZININ İCADI

M.Ö. 3300’lü yıllarda Sümerler tarafından icat edilen yazı bu bilgilerin bize ulaşmasını sağlayan en temel dayanak noktası olmuştur. Geçmiş ile geleceğin birbirine bağlanması konusunda da etkili olan yazının icadıyla tarih tutulmaya başlanmıştır.

3.     MARATON MUHAREBESİ

Yine milattan önceki yıllarda yaşanan Maraton Savaşı Yunanlılarla Persler arasında yaşanmıştır. Yunanlıların persleri mağlup etmesi Antik Yunan sanatının oluşmasında ve önemli felsefecilerin günümüze kadar fikirlerinin ulaşmasında etkili olmuştur.

4.     MAGNA CARTA’NIN İLANI

İnsan hak ve özgürlüklerinin kayıt altına alındığı ilk belge olması bakımından önemli olan Magna Carta’nın ilanıyla ilk defa kralın yetkileri kısıtlanmıştır. Bu belge ile günümüze ışık tutacak anayasal özgürlüğün temeli atılmıştır.

5.     RÖNESANS HAREKETLERİ

Çağdaş Avrupa medeniyetinin oluşmasında Rönesans aydınlanmasının önemli etkisi olmuştur. Rönesans’la birlikte Orta çağ’ın karanlığından kurtulan Avrupa akıl ve bilimin öncülüğünde önemli bir atılım yaşamış, insana verilen değer artmış, asırlar aşan sanatsal faaliyetler gerçekleşmiştir.

6.     REFORM HAREKETLERİ

Rönesans’tan sonra dini açıdan da reform hareketleriyle birlikte aydınlanma yaşayan Avrupa’da Katolik mezhebinin bağnaz sınırları yıkılmış insanlar inanç özgürlüğüne kavuşarak modern dünyanın temellerini atmışlardır.

7.     FRANSIZ İHTİLALİ

1789 yılında gerçekleşen ihtilal Fransa’da gerçekleşse de etkisi bütün dünyayı kaplamıştır. Mutlakıyet rejimine karşı halkın bir zaferi olarak nitelendirilen ihtilal insan hakları ve milli kimliğin benimsenmesi açısından dünya üzerindeki milletler üzerinde son derece etkili olmuştur.

8.     TELEFON

Bu gün hayatımızda yaşadığımız iletişim kolaylığı 1876 yılında Alexander Graham Bell tarafından icat edilen telefon sayesinde olmuştur.

9.     ELEKTRİK

Elektriğin icat edilmesi yeni bir enerji kaynağının ortaya çıkması demekti. O zamana kadar kullanılan kaynakların yerine geçen elektrik aydınlanmadan sanayiye, iletişimden ulaşıma hayatın her alanında kullanılarak elektronik çağın yaşanmasını sağlamıştır.

10.                       BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

Avrupa’da yaşanan Sanayi devriminin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve 194 ile 1918 yılları arasında devam ederek milyonlarca kişinin ölmesine sebep olan Birinci Dünya Savaşı ile çok uluslu imparatorlukların sonu gelmiş, milli kimliğe dayalı anayasal düzeni esas alan devletler kurulmuştur. Ayrıca dünya siyasi haritasının büyük bir bölümü değişmiştir.

11.                       OSMANLI’NIN YIKILIŞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞU

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla hüküm sürdüğü topraklar üzerinde birçok devlet kurulmuştur. Bu yüzden dünya siyasetinin dengesi alt üst olmuştur. Diğer taraftan Anadolu topraklarında destansı bir mücadele sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Türk milletinin bağımsızlık aşkının sembolü olarak ortaya çıkmıştır.

12.                       NAZİ PARTİSİNİN İKTİDARA GELMESİ

İlk başlarda Avrupa kıtasını ilgilendiren bir mesele gibi görülse de ilerleyen süreçte tüm dünyanın kaderini derinden etkileyen Adolf Hitler ve Nazi partisinin iktidara gelmesi dünyayı yeniden savaşa sürüklemiştir.

13.                       İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

Almanya’nın faşist ve saldırgan tavrıyla başlayan İkinci Dünya Savaşı birincisinden çok daha acımasız olmuş savaşın sonunda dünya üzerindeki bütün dengeler değişmiş iki kutuplu bir dünya ortaya çıkmıştır.

14.                       STALİNGRAD SAVAŞI

İkinci Dünya Savaşı’nın ve buna bağlı olarak da belki de dünyanın kaderini etkileyen Stalingrad savaşı olmuştur. Hitler’in güçlü ordusuyla Sovyet Rusya’yı işgal girişimi çetin muharebeler ve zorlu kış şartları sebebiyle başarısızlıkla sonuçlanmış daha sonraki süreçte ise Nazi Almanya’sının çöküşü başlamıştır.

15.                       ATOM BOMBASI

İkinci Dünya Savaşı’nın son zamanlarında insanoğlu bu dehşet verici silahla tanıştı. O zamana kadar yapılmış bombaların en etkilisi ve yıkıcı olanıydı. İki defa ABD tarafından Japonya’ya atıldı ve milyonlarca insan hayatını kaybetti. Dünya artık nükleer silahlarla tanışmış ve bu gücün önemine varmıştı.

16.                       İLK BİLGİSAYAR: ENİAC

Günümüzdeki bilgisayarların atası olarak kabul edilen Eniac ilk defa 1947 yılında tanıtılmıştır. Eniac’ın büyüklüğü bir odayı kaplayacak kadardı.

17.                       AYA GİDİLMESİ

Sovyet Rusya ile ABD arasındaki İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan süper güç olma yarışı Neil Armstrong’un 1969 yılında aya basmasıyla son bulmuştur. ABD dünyanın yeni lideri kabul edilmiş ve artık uzay çağı başlamış kabul edilmektedir.

18.                       BERLİN DUVARININ YIKILMASI

Doğu ve batı bloku arasında gergin yıllar geçiren dünyanın bu gerginliğin bir sembolü olarak gördüğü ve Almanya’yı ikiye ayıran Berlin duvarı yıkılarak hem Almanya’da sembolik olarak da dünyadaki doğu batı ayrımı ortadan kalkmış batının üstünlüğü kabul edilmiştir.

19.                       SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN DAĞILMASI

Dünya siyaseti açısından oldukça önemli olan Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla soğuk savaş dönemi bitmiştir. Mihail Gorbaçov’un devlet başkanlığından ayrılmasıyla dağılan SSCB siyasi haritası üzerinde irili ufaklı birçok Türk cumhuriyeti kurulmuş, dünya siyasi haritası yeniden değişmiştir.

20.                       11 EYLÜL 2001

Doğu bloku karşısında SSCB’nin dağılmasıyla zaferini ilan eden ABD önderliğindeki Batı bloku yeni bir düşman arayışına girmiştir. Buna bağlı olarak 11 Eylül 2001’de Dünya ticaret merkezine yapılan saldırıları bahane ederek önce Afganistan daha sonra Irak gibi Orta doğu topraklarına yerleşen Batı medeniyeti İslamiyet’i yeni düşman olarak görmeye başlamış İslami terör algısı oluşturarak Müslüman toprakları kan ve gözyaşına boğmuştur.

tarihigercekler
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.