Türk Adının İlk Defa Ortaya Çıkışı

11.02.2016
4.574
A+
A-

Türk Adının İlk Defa Ortaya ÇıkışıTürk Milleti
‘nin kadim(Ezeli,çok eski) bir millet olması,çok eski devirlere uzanan siyasi tarihleri,askeri yönleri yerli ve yabancı bir çok araştırmacının Türkler ve Türk ismi hakkında derin araştırmalar yapmalarına neden olmuştur.
“Türk” tabiri ilk olarak M.S. VI.yüzyılda ortaya çıkmış bir kelimedir (Bu tarihten önce ,kaynaklarda değişik söylemlerle Türkler yer almaktadır).Yapılan arkeolojik araştırmalar,Türk Milletinin tarihinin M.Ö. 3000 hatta bazı müelliflere(yazarlara) göre M.Ö. 5000 yılına götürmek mümkündür.
Prof.Dr. Ahmet Taşağıl Beyefendi’nin “Kök Tengri’nin Çocukları” İsimli kitabında yer verildiğine göre…
M.Ö. 3000 yılları:Altaylarda Oğuz tipinde brakisefal beyaz bir ırkın yaşadığının tespiti denmektedir.
Türklerin çok sayıda milletle temas etmeleri üzerine .başta Türk adı olmak üzere boy adları da farklı milletlerin kaynaklarında değişik şekillerde kaydedilmiştir.
Bilindiği gibi Türk adı 552 yılında bağımsızlığını ilan eden Gök Türk(Kök Türk)Devleti ile resmi bir kimlik kazanmıştır.Aslında bu devletin adı Gök ( Kök)-Türk değil- Türk kağanlığı idi. Bazen iki heceli olarak “Türük” şeklinde de yazılabiliyordu.
Yukarıda değişik milletlerin ismimizi değişik şekillerde zikrettiklerinden ve kaydettiklerinden bahsetmiştik.Şimdi bunlara değinelim.
Çinliler :T’u-küe
Bizanslılar(Bu isim daha sonra avrupalı araştırmacılar tarafından kullanılmıştır.Bizans değil Doğu Roma İmparatorluğu’dur devletin adı.Devlet ayakta iken “Bizans” ismini kullanmamıştır):Turkoi
Farslar :Turan
Araplar :Etrak
Ruslar :Tork Veya Torki diyordu “Türk” adına
Göktürk yazıtlarında ırk adımız “Türük” ise “Törük
” ün daha gelişmiş şekli olup,sonraki dönemlerde tek heceli “Türk” şeklini almıştır.
Türk adının nasıl yaygınlaşıp günümüze geldiğini açıklamak gerekir.
Moğolistanda kurulan Türk Adlı devlet (Göktürkler) kısa zamanda bütün Orta Asya’yı ,Kuzey Çin’i,Hatta Tibet’i hakimiyeti altına almıştı.Ardından Kore’den Karadeniz’e kadar Kafkasların kuzeyi hatta Kuzey Afhanistan’ı kendisine bağladı.Böylece hem Doğu kaynaklarında (Çin,Tibet,Kore),hem batı kaynaklarında(Bizans,yani Roma İmparatorluğu)Türk Devleti adı ile geniş yer edindiği gibi,Orta Asya Türkiye diye anılmaya başlandı.
Bağımsızlığı yaklaşık iki yüzyıl süren Türk (Gök Türk-Kök Türk) Devleti 745 yılında yıkılarak tarih sahnesinden çekildi.Devletin topraklarının doğu kanadında Uygur Devleti,dokuz Oğuz boylarının üzerinde hakim olarak idareyi sürdürdü.Batı Göktürk topraklarında ise önce çeşitli boy federasyonları kendilerine (Türgiş_Türkler)adını alarak varlıklarını devam ettirdiler.766tarihinde Türgiş siyasi birliği ortadan kalkınca bu bölgede yaşayan Oğuzlar (kabileler) olarak dağınık bir şekilde Tanrı dağları -Çu -Yedisu havzasından Sır derya(Seyhun) boyu üzerinden Mangışlak’a ve hatta İtil’e kadar dağınık halde yaşadılar.
Türk hemen her devirde daha altta ortak isimler alabilenküçük kitlelerin üzerinde birleştirici büyük bir kimlik kazanmıştır.Türk adı taşımayan birçok alt isim ,Türk ile ilgili dikkat çeker.Bunlar; Oğuz,Hun,Tatar,Uygur,Kırgız,Basmıl,Kanglı,Kıpçak,Kuman,Çiğil,Karluk,Yağma,Türkmen;Özbek,Kazak ,Saka,Selçuklu,Osmanlı.
İbrahim Kafesoğlu,anlam bakımından şöyle bir özetleme yapmıştır.Türk kelimesinin ilk ortaya çıkan şeklinde “Var olmuş,yaratılmış,şekil kazanmış yani “varlık ve insan” anlamı vardır.Uygur metinlerinde Türk’ün “Güçlü,Kuvvetli” anlamı vardır.Daha sonra Kaşgarlı Mahmud devrinde artık “Olgunluk”anlamı yüklenmiştir.”Türk” XI. yüzyılda artık “Kemale ermiş ve olgun” anlamında kullanılmıştır.
Türk ile ilgili olarak Afrasiyab’da (Yani Alp Er Tunga) ‘da geçen bir söze göre:”Türk sedef içinde deryada bulunan bir inci gibidir.Kendi yerinde bulunduğu zaman kadir ve kıymeti bilinmez lakin oradan çıkınca,denizden ve sedeften çıkmış bir inci gibi kıymetlenir”.
Kaynak:Prof.Dr. Ahmet Taşağıl -Kök Tengri’nin Çocukları…

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

pendik çocuk psikiyatrisi