Tarih’te bugün Atatürk – 27 Kasım

27.11.2014
3.840
A+
A-
Tarih’te bugün Atatürk – 27 Kasım

27 Kasım 1923 29 Ekim 1923 günü kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin aynı gün  T.B.M.M.’nin oybirliğiyle Cumhurbaşkanlığı’na seçtiği Gazi Mustafa Kemal

27 Kasım 1923
29 Ekim 1923 günü kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin aynı gün
T.B.M.M.’nin oybirliğiyle Cumhurbaşkanlığı’na seçtiği
Gazi Mustafa Kemal

 

27 Kasım 1923  Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra

27 Kasım 1923
Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra

 

27 Kasım 1930  Ege Vapuru ile Trabzon’a giderken

27 Kasım 1930
Ege Vapuru ile Trabzon’a giderken

 

27 Kasım 1930  Ege Vapurunda salıncakta

27 Kasım 1930
Ege Vapurunda salıncakta

 

27 Kasım

1936 – Atatürk’ün, Çankaya’da İngiltere Büyükelçisi Percy Loraine ve İran Büyükelçisi Halil Fahimi’yi kabulü.

1936 – Hatay meselesinin Milletler Cemiyeti’ne götürülmesi TBMM’de kabul edildi.

1931 – Atatürk’ün, akşamüzeri İsmet Paşa’nın Köşkü’ne gidişi, akşam Çankaya’ya dönüşü.

1930 – Atatürk’ün, Ege vapuruyla Samsun’dan Trabzon’a gelişi ve şehirde bazı ziyaretlerde bulunması.

1924 – 17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanlığına Kâzım Karabekir Paşa seçildi. (Terakkiperver Cumhuriyet Partisi, 3 Haziran 1925’te Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmıştır).

1923 – Tosya, Osmancık, Erbaa, Vezirköprü, Ladik ve Havza’da meydana gelen deprem sonucunda 5 bin kişi öldü, 40 bine yakın bina da yıkıldı.

Atatürk’ün, Curtis Lafrance adlı Amerikalı çocuğun 28 Ekim 1923 tarihli mektubuna cevabı: “…Amerika’nın zeki ve çalışkan çocuklarına yegâne tavsiyem, Türkler hakkında her işittiklerine gerçek gözüyle bakmayıp görüşlerini mutlaka ilmî ve esaslı incelemelere dayandırmaya bilhassa önem vermeleridir.”

Mr. Curtis Lafrance’a

Mektubunuzu aldım. Türk vatanı hakkındaki alaka ve temenniyatınıza teşekkür ederim. Arzunuz veçhile bir adet fotoğrafımı leffen gönderiyorum. Amerika’nın zeki ve çalışkan çocuklarına yegane tavsiyem: Türkler hakkında her işittiklerine hakikat nazariyle bakmayıp kanaatlerini mutlaka ilmi ve esaslı tahkikata istinat ettirmeye bilhassa atf-ı ehemmiyet eylemelidir. Hayatta nail-i muvaffakiyet ve saadet olmanızı temenni ederim.

Türkiye Reisicumhuru
Gazi Mustafa Kemal

1920 – Çerkes Ethem birliklerinin itaatsizlikleri, Ethem’in kardeşi Tevfik’in Batı cephesi komutanına ve Mustafa Kemal’e yazdığı mektuplarla ortaya çıktı.

Umum Seyyar Kuvvetler Komutan Vekili -Çerkeş Ethem’in kardeşi- Tevfik Bey’in, Atatürk’e telgrafı: “…Seyyar Kuvvetler ..bu noktalar halledilinceye kadar Batı Ordusu’nu âmir tanıyamayacaklardır ve Batı Ordusu’nun gönderdiği Simav ve Havalisi Komutanı’nın Eskişehir’e dönmesi için emir verilmiştir(!)”

1919 – İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında, Nöyyi (Neuilly) Barış Antlaşması imzalandı.

Atatürk’ün, Cemal Paşa’nın 24 Kasım 1919 tarihli telgrafına cevabı: “…Devletin iç işleri ve siyasî işlerinin ortaklık kabul etmediği bir gerçek olmakla beraber, benzeri görülmemiş bugünkü durumda, vatan ve milletin mukadderatını temin edecek olan millî örgütü bozacak hiçbir muameleye milletin razı olmayacağı da pek meşru ve tabiîdir. …Heyetimiz, imzası altındaki üstlendiği hususlara tamamiyle sadıktır. Ancak, üstlenmelerin karşılıklı olması gerekir. Halbuki hükümet, Salih Paşa’nın imzası altındaki üstlenme ve notların henüz hiçbirini yerine getirmemiş ve varsa engelleyici nedenleri de bildirmemiştir.” [Kocatürk]

1916 – Atatürk’ün, Koh köyündeki 23. Alay Karargâhı’ndan hareketle Siirt’e gelişi, merasimle karşılanışı, geceyi burada geçirişi.

1915 – Atatürk’ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey’le beraber 12. Tümen gözetleme yerine gitmesi ve Bekârtepe’ye karşı düzenlenen bir topçu ateşini izlemesi.

1911 – Atatürk’ün, binbaşılığa yükselmesi.

Mustafa Kemal’in İtalyan-Osmanlı Trablus Savaşı’nda Tobruk taarruzunu başarıyla idare etmesi.

tarihigercekler
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.