Etiket: Yahudilikte Ahit Sandığı nedir?

AHİT SANDIĞI NEDİR? Kuran-ı Kerim’de kendisinden tabut olarak bahsedilen ahit...
05.05.2021