SON OSMANLI TORUNLARI VE BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ

01.11.2014
4.388
A+
A-

19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_60251_bOsmanoğlu ailesi, Büyük Millet Meclisi’nin 3 Mart 1924 günü kabul ettiği 431 sayılı kanun uyarınca ve kanunun ifade ettiği şekilde “Türkiye topraklarında yaşamaktan ebediyyen mahrum bırakılıp” sürgüne gönderildi. Gurbete gönderilen Son Osmanlılar erkek, kadın ve çocuk olmak üzere toplam 164 kişiydiler ve sürgün, hanedanın kadınları için 28, erkekleri için 50 sene boyunca devam etti. Kadınlara 1952’de, erkeklere de 1974’te Türkiye’ye yeniden dönebilme izni verildi. Sürgüne gönderilen hanedan ailesi bugün 4 kıtaya yayılmış durumda. Amerika’dan, İngiltere, Mısır ve Ürdün’e uzanan coğrafyada yaşıyor, farklı dillerde konuşuyorlar. Bazıları konuşacakları ortak dil bulamadıkları için birbirleriyle iletişim kuramıyor. İşte Osmanlı Hanedanı’ndan ilginç hikayeler…

19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_54735_bSultan Vahdettin’in El Yazısı Notaları / Sultan Vahdettin de büsbütün dünyadan kopuk, sanattan uzak, kuru bir insan değildi. Bir çok Osmanlı şehzadesi ve padişahı gibi sanatla ilgilendi. Yukarıdaki notalar 1914 tarihli “Vahdedine effendi” olarak imzalı. Merak edenler için, kapak sayfasındaki harflerde “latin alfabesi” kullanılmış ve Fransız dilinde yazılar yazılmış.

 

19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_2745_bSultan Vahdettin’in 3. eşi Müveddet Kadınefendi / Babası Kato Davut bey, Annesi Ayşe Hanım’dır. 24 Nisan 1911 tarihinde Sultan Vahdettin ile evlendi. 1912 yılında Şehzade Mehmed Ertuğrul Efendi’yi doğurmuştur. San Remo’da Vahdettin’e eşlik etti. 1929 yılında Vahdettin’in vefatından sonra İskenderiye’ye yerleşerek burada bir evlilik daha yaptı. 1948 yılında Türkiye’ye döndü. 1950 yılında Çengelköy’de vefat etti. Zarif ve şık bir hanımefendi olarak biliniyordu.

19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_24762_bHalife Abdülmecid’in “Haremde Goethe” Çalışması / Halife Abdülmecid, Sultan Abdülaziz’in oğludur. Resimle ilgilendi, yabancı dil öğrendi. 1929 yılında “veliaht” olan Abdülmecid, 1910 yılında şehzadeliği sırasında kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin fahri başkanlığı görevini de üstlenmiştir. Abdülmecid’in eserleri “duygulu” ve “gerçekçi” olarak tanımlanır. “Haremde Goethe” isimli tablosu 1918 yılında Viyana’da sergilendi.

19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_66677_bHalife Abdülmecid Kızı Prenses Dürrüşehvar Sultan ve Damadı Prens Nawab Azam Şah İle Birlikte / Bu kare 1931’de Fransa’da çekildi. Son Halife’nin kızının elbisesini din-i İslam’a aykırı bulmadığı gözüküyor. Ayrıca kendisinin şıklığı da çağdaş daireye gösterdiği adaptasyonun ipuçlarını veriyor.

Yazdığı 35 sayfalık bir makalede Osmanlı Padişahlarını tahlil etmiş, İkinci Bayezid’in içkiye düşkünlüğü yüzünden sefil, İkinci Selim’in “sefih bir sarhoş” olduğunu ifade etmiştir. Abdülmecid Üçüncü Murad ve Üçüncü Mehmed’den “Osmanlı Devleti’nin amansız cellâdı” olarak bahsederken, Dördüncü Murad için ise “geleceğin en büyük hükümdarı olmaya namzet iken içtiği rakının kurbanı olmuş; devletin talihini ve geleceğini İbrahim gibi akıl noksanı ve anlayıştan mahrum bir şahsa terkederek dünyadan çekilmişti” demektedir. Üçüncü Ahmed’in sefahat tarafından ele geçirildiğini söyleyen Halife, Sultan Abdülmecid’in “içki müptelalığı yüzünden hayatını kaybettiğini” belirtecektir.

19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_11230_bUlviye Sultan ve Kocası İsmail Hakkı bey Göksu Kasrının Bahçesinde Eğleniyorlar / Ulviye Sultan, son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in büyük kızıdır. Fotoğraf 1920 yılında çekildi. Sayın Cumhur reisimiz duymasın, kızlı- erkekli bir eğlence ortamı olduğu gözüküyor.

19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_526_bÖmer Faruk Efendi ile Sabiha Sultan İlk Evlatları Neslişah Sultan İle Birlikte / Son Osmanlı Halifesi Abdülmecid’in oğlu ve Son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in damadıdır. 1919 – 1924 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını da yapmıştır. Mekteb-i Sultani’de okudu. Almanya’da Potsdam Askeri Akademisi’ni bitirdi. I. Dünya Savaşı’nda Verdun Cephesi’nde bulundu. 1969 yılında Kahire’de vefat etti. Neslişah Sultan, Hanzade Sultan ve Necla Sultan’ın babasıdır.

19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_75019_bSultan Vahdettin’in Kızı Sabiha Sultan / Rukiye Sabiha Sultan son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in kızı, son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi’nin gelinidir. 1894 yılında dünyaya geldi. Genç kızlığı sırasında İran Şahı Ahmet Şah Kaçar ve Çanakkale Savaşı kahramanı Mustafa Kemal Paşa kendisiyle evlenmek için talip oldular.

Sabiha Sultan, son halife Halife Abdülmecit Efendi’nin oğlu olan kuzeni Ömer Faruk Efendi ile evlendi ve Neslişah, Hanzade, Necla adında 3 kızları oldu. 1949 yılında Ömer Faruk Efendi’den boşanan Sabiha Sultan, 1971 yılında hayatını kaybetmiştir.

 

19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_86495_bNeslişah Sultan / 1921 doğumlu Neslişah Sultan son Osmanlı Padişahı Vahdettin ve son Osmanlı Halifesi Abdülmecid’in torunudur. Mısır Kral naipliği yapmış Prens Muhammed Abdülmunim ile evlenmiştir. Sürgüne gittiğinde 3 yaşındaydı. Fransa’da eğitim gördü. Fransızca, İngilizce ve Arapça bilmektedir. 1963 yılında Türkiye’ye dönen Neslişah Sultan, 2012 yılında hayatını kaybetti. 19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_40248_bKayak, yüzme ve bilhassa binicilikteki mahareti uzun yıllar konuşulmuştur.

Hanzade Sultan ve Kızı Prenses Fazile / 1923 yılında doğan Hanzade Sultan, son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin ve son halife Abdülmecit Efendi’nin torunudur. Mısır Hanedanı mensuplarından Mehmet Ali İbrahim ile evlenen Sultan, dünya sosyetesinin en güzel kadınlarından birisi olarak ün yapmıştır. Fotoğrafta kızı Prenses Fazile ile birlikte.

19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_1985_bAli Vasıb Efendi eşleri Mukbile Sultan’la / Ali Vâsıb Osmanoğlu, Osmanlı şehzadesi ve hanedan reisidir. Padişah V. Murad’ın torunu Şehzade Ahmed Nihad Osmanoğlu Efendi’nin oğludur. Annesi Safiru Hanımefendi’dir. Galatasaray Lisesi’nde (Mekteb-i Sultani) ve Harp Okulu’nda (Mekteb-i Askeri) okudu. Saltanatın lağvı ve hanedan üyelerinin 1924’te sürgüne gönderilmesi üzerine ailesiyle birlikte yurtdışına çıktı. 10 yıl kadar Fransa’da yaşadı. 1983 yılında İskenderiye’de vefat etmiştir.

19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_85322_bSultan Reşad’ın torunlarından Lütfiye Sultan ve Nazım efendi / Osmanlı torunlarının şıklığı ve yakışıklılıkları hakkında uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. Çok zor şartlar altında bile tarzları ile köklü bir hanedanın üyesi olduklarını gösteriyorlar.

19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_15745_bMihrimah Sultan / Osmanlı padişahı Sultan Reşad’ın torunu olan Mihrimah Sultan, hanedanın ‘yeşil gözlü prensesi’ olarak tanınırdı. 1923’te babası Şehzade Ziyaeddin Efendi’nin Çamlıca’daki köşkünde doğmuş, bir yaşındayken, hanedanın bütün mensuplarıyla beraber, Türkiye’den sürgüne gönderilmişti. Ailesiyle beraber Lübnan’a, oradan da Mısır’a giden genç prensese, 1940’lı yıllarda soylu bir talip çıktı: O devir Ürdün’ün kralı Abdullah’ın oğlu Prens Naif.

19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_87276_bOsman Osmanoğlu Kızı Ayşe ve Torunlarıyla / Arkada yer alan portredeki Padişah, “Tanzimatçi” ve “Gazi” olarak bilinen Abdülmecid’dir. 1839’dan 1861’e kadar hükmetti. 3 Kasım 1839’da Osmanlı demokratikleşmesinin ilk adımı olan (Gülhane Hatt-ı Şerif-î) Tanzimât Fermânı’nı yayımladı, 18 Şubat 1856’da (Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-u) Islâhat Fermânı’nı ilân etti.

Osmanlı Torunları Bodrumda / Yaz aylarını Bodrum Yalıkavak’taki villasında geçiren 3 çocuk 7 torun sahibi Osman Selaheddin Osmanoğlu için kızı Ayşe Gülnev Sutton 2003 yılında bir parti düzenledi. Partiye ailenin Suriye, İngiltere, Mısır ve Ürdün’de yaşayan 19 üyesi katıldı. Kutlama sırasında jandarma, villanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_37163_b

19-sasirtici-maddede-gercek-osmanli-torunlari_x_58788_bSon Jenerasyon Osmanlılar / Fotoğrafta yer alanlar, Osman Selahattin Osmanoğlu’nun kızı Ayşe Gülnev Osmanoğlu’nın çocukları, son jenerasyon Osmanlılar. Soldan sağa, Prens Lysander Cengiz, Prenses Tatyana Aliye, Prens Maximillian Ali, Prens Ferdinand Ziya ve Prens Cosmo Tarık.

The post SON OSMANLI TORUNLARI VE BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ appeared first on Ülkücü Haberler, Mhp Haberleri, Milliyetçi Haber Sitesi, Ülkü Ocakları.

tarihigercekler
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.