İlk Türk Yurdu Neresidir?

17.02.2016
5.014
A+
A-

İlk Türk Yurdu Neresidir?

Tarihteki ilk Türk toplulıklarının göçlerden önce yaşadıkları yerlerin neresi olduğu konusu her zaman tartışılmıştır.Günümüzde Balkanlardan Çin Seddi’ne kadar uzanan çok geniş bir sahada yaşayan Türklere çağlar boyu şüphesiz bir çok bölge yurtluk yapmıştır.Bu sahalar doğudan batıya şu şekilde sıralanabilir:Yakutistan,Güney Sibirya-Altaylar-Moğolistan Kansu-Ordos, Doğu Türkistan,Batı Türkistan,Kuzey Afganistan,Horasan,kafkaslar ve Azerbaycan,Musul,Kerkük,Halep civarı,Anadolu,Balkanlar,Kırım,Kazan.Saydığımız bölgelerdeki Türkler ,binlerce yıl içerisinde olan olaylar neticesinde bu bölgelerdeki Türkler hala varlıklarını devam ettirmekteler.
Batıda Hunlar,Avarlar,Hazarlar,Bulgarlar,Peçenekler,Kuman-Kıpçaklar,Selçuklukar ve Diğer Türk Devletlerinin kurdukları güçlü devletler her zaman dikkatleri çekmiştir.Bu Devletlerde asli unsur her zaman Türkler olmuştur.Fakat şunu da özellikle belirtmek gerekir ki,diğer başka toplumlarda olduğu gibi Türkler de beraber yaşadıkları toplumlardan etkilenmiş ve tecrübelerinden istifade etmiştir.Türklerin batıda etkili ve güçlü devletler kurması ,batlılıların zihinlerini karıştırmıştır.Onlara göre henüz medeni olmayan,ilkel hayat şartlarının hüküm sürdüğüAsya kıtasından göç eden böyle bir kavim nasıl olur da dünyanın en medeni topraklarında,üstün vasıflara sahip,insan hak ve özgürlüklerine saygılı,engin hoşgörüsü ile diğer toplumların yaşamak için can attıkları devletler kurabilirlerTabi batının karmakarışık ve objektiflikten yoksun ,zihin dünyasındakibu karanlık dehlizler,onun doğru düşünmesine tarafsız değerlendirmeler yapabilmesine imkan vermemektedir.İşte bu sebeplerden dolayı Türk Tarihi adeta göçlerin tarihi gibi kabul edilmek istenir.Türkler durmaksızın yer değiştirenler, göç edenler olarak gösterilince Türklerin asıl veana yurdundan söz etmenin güç olduğunu vurgularlar.(Diğer yazılarımızda Türklerin kendilerine yurt seçerken hangi özelliklere dikkat ettiklerine,yaşam şekillerine,yaylak ,kışlak,yazlak ,güzlek mekanlarda nasıl yaşadıklarına değinilecektir). Kısmen doğru gibi görünse de Türklerin Ana Yurdu yoktur demek ,doğru değildir.Pek çok kıtada Devlet kurmuş olmak,bir takım nedenlerden dolayı göç etmek,dünyanın dört bir tarafına yayılmış olmak ,anavatanın olmadığı anlamına gelmez.Unutulmamalıdır ki göç hareketlerine Türk boylarının tamamı değil genelde bir kısmı katılıyordu.kalanlar anavatanda yaşamaya devam ediyordu.
Şunu ifade etmek gerekir ki,Türkler muhakkak doğrudan bir coğrafyanın,bir mekanın sahibidirler.Ancak bunun yanında göç hareketleri de vardır.Türkler hakkında yaygın olarak iki görüşle karşılaşırız.
yaygın bir görüşe göre Türkler,durmaksızın göç eden,hareketli ve yer değiştiren insanlardır.Türkler,adeta olağanüstü bir şekilde çoğaldılar,yurttan taştılar.Bu görüşe göre Türkler büyük ölçüde yaşadığı yerlere hep sonradan gelmiş olup,buraların eski ve yerli haklı değildir.Bu sebeple bunların,yani Türklerin geldikleri yere gönderilmesi gerektiği fikrini benimsemişlerdir.Nitekim Batılıların son yüzyılda “Şark Politikası” olarak idealize ettikleri projenin bir amacı da budur.
Diğer yaygın görüşe göre ise Türkler ne kadar göçebe ve hareketli sayılırsa sayılsın . yine de Asya içinde belli bir mekanı;toprağı ve coğrafyayı esas olarak benimsemiştir.
Bilim adamları,göç edenlerden olsun olmasın ,geçen yüzyıllardan beri Türk’ün ana ata yurdu konusunda fikirler ileri sürmüşlerdir.Türk’ün asıl yurdu konusunda şimdiki Moğolistan’dan baykal gölü dolaylarından Ural dağlarına ve hatta Karadenizin kuzeyine kadar uzanan çok geniş bir mıntıka içerisinde farklı yöreler öncelikle kabul edilmektedir.
Bu geniş sahanın Ana-Ata yurt olarak kabulü ilk başta imkansız gibi görünür.Ancak Türk ile bir başka unsurun Atın,binlerce yıldan bu yana iç içe olduğunu unutmamak gerekir.Türkler bu geniş coğraflayala Atın sağladığı hız ve hareket kabiliyeti sayesinde de ulaşmıştır diyebiliriz.
Türklerin Ana yurtları hakkında değişik görüşler vardır.
Çin kaynaklarına göre Türklerin Ana Yurdu:Altay Dağlarıdır.
Sanat Tarihçilerine göre:Tanrı dağları,Kuzeybatı Asya sahası
Kültür Tarihçilerine göre:İrtiş Urallar arası veya Altay-Kırgız bozkırları arası,Baykal gölünün güney batısıdır.
Nihayet 1950’li yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda Altay Dağları’nın kuzeyi ile Sayan dağları’nın Güney Batısı arasındaki bölgenin en eski Türk Yurdu olduğu anlaşılmıştır.
Kaynak:Prof.Dr.Ahmet Taşağıl -Kök Tengri’nin Çocukları

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.