DAVUT YILDIZI-İSA HAÇI-ŞİA HİLALİ

11.02.2015
5.237
A+
A-

DAVUT YILDIZI-İSA HAÇI-ŞİA HİLALİ

Türk Devleti’nin bu yüzyılda yaşayacağı en büyük sıkıntı İran ile olucaktır. İran-Turan çekişmesinin rövanşı, Ortadoğu coğrafyasında iki devletinde egemen olma hamlelerinin sertleşeceği bir yüzyıl olacaktır.
İki devlette tarihi miras ve misyonlarından dolayı tam yetki ve hükümdarlık istediğinden bu iki devletten biri bu mücadelenin sonunda sinmiş olarak çıkacak.

İran ve Turan..
Aslında bu iki kültürde Ortadoğu’ya yabancı, diğer halk ve kültürlerden tamamen farklı yapıdadır. Persler Ari, Türkler Turani kavimdir. Bu coğrafyada yaptıkları dini tercihler, kültürel yakınlaşmalar iki kültüründe kader ve misyonunu anlama adına önemlidir.

Sami ve Ari Irkının Birlikteliği..
Tevrat’ta da zikredilen kadim pers hükümdar Kiros “Tanrı’nın meshettiği..” olarak belirtilen İsrailoğullarından olmayıp övülen tek hükümdardır. Yahudilerin Babil’deki tutsaklığına son vererek Kudüs’teki tapınakların yeniden inşa eden kişidir..

Pers krallığında hükmedici kim olursa olsun; ister değişen krallar, ister değişen hanedanlar ne olursa olsun buna Büyük İskender de, Şah İsmail de dahil yetki kaynağı olarak Kiros’u överek ve anarak otoritelerini koyarlar. Pers gelenekleri ile bağ kurma zorunluluğu hissederler.
İran’da rejimler, hanedanlar, şahlar, krallar kim olursa olsun, hangi ırka mensup olursa olsun onlar için tek misyon “yayılmacı pers hükümdarlığı”dır.

Herodot’a göre Kiros Saka Türkleriyle giriştiği bir savaş’ta öldürümüştür. Bu bize göre Ari ve Turani kültür mücadelesinin ilk verileridir..
Kisra’nın Kuyruk Açısı..
Sasaniler döneminde kral I.Yezdigirt Yahudi bir kadınla evlenmesi, devletin üst düzey kademesine Yahudileri ataması nedeniyle “Yahudi Kral” unvanı verilmiştir. I. Yezdigirt İznik konsilinde alınan kararları kabul eden ve Sasani İmparatorluğunda Hristiyanlığın tanışılmasına bu inacın tek bir kilisenin kurulmasını sağlayan hükümdardır.
Bizans kaynaklarında I. Yezdigirt Eftalitler(Akhunlarla) girdiği bir mücadelede öldürülmüştür.
Fars edebiyatının en önemli eserlerinden baş yapıt kabul edilen Şehname’nin en önemli ve vurgulu anlatılan teması Sasani İran’ı ile Orta Asya’daki Türk dünyası yani Turan arasındaki çatışmalardır.
İran ve Turan çatışmalarının karşılıklı ilan edilmesi adına Emir Timur İran’ı feth ettiğinde özellikle Firdevsi’nin mezarına giderek; “Başını topraktan kaldırda Turan kahramanlarının zabt edici pençesinde İran’ın halini gör..”
…..
Hz. Ömer’in katili Farslı Ebu Lu-lu’nun hala İran’da Ayetullah’lar tarafından anılmasının ve yad edilmesinin sebebi Sasani İmparatorluğunu feth eden kişiyi öldürmesinden, intikam almasından kalan mirastır.
Farslar hiçbir zaman Sasani İmparatorluğunun yıkılmasını sindiremediler. İslam’a seçtiklerinde bile eski inanç ve kültürlerinde esnemediler..

Yemenli bir Yahudi olan Sebe’nin fitnesinde çıkan “Şia” Farslılar için biçilmiş bir din, istedikleri gibi şekle sokacakları bir inanç kalıbı idi.
Ehlibeyt’in niteleyeni Hz. Muhammed’i es geçip, Hz. Ali’nin evlatlarından sadece Hz. Hüseyin’e ve onun soyuna özel bir statü verilmesi; Hz. Hüseyin’in Sasani Kisra’sının sonuncusu III. Yezdigirt’in kızı Şehribanu evlenmesinden başka bir şey değildir. Nübüvet soyu ile Pers krallarının soyunun buluşması dördüncü İmam Zeynel Abidin ile başlayan kutsiyet Persler için biçilmiş bir din, Sasani İmparatorluklarını ortadan kaldıran Sünni İslam anlayışana karşı sığınacakları bir liman olmuştur.

Hint-Avrupai aileye ait olan Perslerin bu coğrafyada seçimini yaptığı din şia, kültürel yakınlaşmada kurduğu ilişkiler Yahudiler’ledir. Türklerin seçtiği din ile kurduğu kültürel ilşkiler bu ilişkilerin çatışma noktasıdır.
Bu çatışma noktası Hami-Sami antlaşmazlığına, kadim kavimlerin çatışmazlığına günümüzde de mezheplerin ve medeniyetlerin çatışmasına kadar etkendir.

İslam Dünyasının koruyuculuğu Türklere geçtikten sonrada Moğol saldırılarına kuçak açan İran’ın sonrasında Haçlı Seferlerinin bu topraklara davet edilmesi sonrası..

Yazar : Tuna Altay

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.