57. Alay

18.03.2014
5.216
A+
A-
57. Alay

57

Anafartalar ve 57.Alayın öyküsü…

628 kişi­lik 57. Alay, 25 000 kişilik büyük bir kuvveti Kan­lısırt’ta karşıladı

İngiliz, Anzak ve Fransız birliklerine mensup 25 bin kişilik büyük bir kuvvet, 25 Nisan 1915 sabahı, harp gemilerinin yoğun ateş desteğiyle Arıbur­nu’nda karaya çıktı.  Çanakkale’de kara savaşları fiilen başlamış oldu ve (bu kuvvet) hiçbir engelle karşılaşmadan siperlere yerleşerek Conkbayı­rı tepesine doğru hızla ilerledi. 19. Tümen Komutanı Yar­bay Mustafa Kemal, 628 kişi­lik 57. Alay ile düşmanı Kan­lısırt’ta karşıladı. (…) Mustafa Kemal, Alay Komutanı Hüse­yin Avni Bey alayın önünde si­perlerde çarpışıyordu. Bir si­per alınıyor, diğer sipere geçi­liyor,   tarihin en muhteşem kahramanlık destanı burada yazılıyordu.

Kurban Bayramı’nın ilk günüydü

Türk si­perlerinde alay imamı Hasan Fehmi Efendi’nin muhteşem sesiyle okunan Kur’an-ı Ke­rim ve yapılan dua çok uzak­lara yayılıyordu. Bütün su­baylar ve erler siperlerde ku­caklaşarak bayramlaştı ve he­lalleştiler ve şafakla birlikte korkunç savaş başladı.

25 Nisan günü Mustafa Kemal 57. Alay’a ünlü mesajı­nı verdi:

“Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimizi baş­ka birlik ve komutanlar ala­cak”

diyordu. 57. Alay, 10’ar kişilik gruplar halinde düş­man siperlerine saldırıyordu. Ve düşman Conkbayırı ya­maçlarından hızla Arıbur­nu’na kaçıyordu. Aynı gün düşman binlerce ölü bırakarak çıkarma yerine kadar geri çekildi.

628 kişilik ala­yın tümü şehit olmuş­tu… Ancak, 19. Tümen savaş alanına yetişmiş, 25 bin kişi­lik düşman kuvveti yok edil­mişti

26 Nisan 1915 günü, gü­neş batarken, 628 kişilik ala­yınkomutanı Yarbay Manas­tırlı Hüseyin Avni Bey’den, saka neferi Hadimli Ali Efen­di’ye kadar tümü şehit olmuş­tu. Ancak, 19. Tümen savaş alanına yetişmişti. 25 bin kişi­lik düşman kuvveti yok edil­miş, 27 Nisan sabaha karşı ta­mamı denize dökülmüştü.

Tamamı şehit olan 57. Alay’ın nişanları alayın sancağı­na takıldı

30 Nisan günü, Mustafa Kemal ve 57.Alay, Padişah ve Baş­komutanlık tarafından Ça­nakkale’de ilk defa altın ve gümüş liyakat madalyaları, Alman-Türk Müttefik Komu­tanlık Kahramanlık nişanla­rıyla taltif edildiler. Mustafa Kemal, Arıburnu Kuvvetleri Komutanı olarak Albay rütbe­sine yükseltildi. Tamamı şehit olan 57. Alay’ın nişanları, Bi­galı köyü karargâhında (Ke­mal Yeri) Ordu Komutan Ve­kili Esat Paşa tarafından, ateş altında yapılananlamlı ve ha­zin bir törenle alayın sancağı­na takıldı. 57. Alay’ın yaş or­talaması, 24 idi.

57. Alay’ın şehadeti, kah­ramanlığı ve ‘Mustafa Kemal’ adı, bir anda bütün yurtta du­yuldu; dost, düşman herkesin takdir ve hayranlığını topladı.

Bütün cephelerde bu olay ve kumandanı, zaferin simgesi haline geldiler

Tümü şehit olan ve yeniden kurulan Alay’a, 10 Aralık 1915 günü Keşan’da düzenlenen bir tö­renle, kanlı şehit sancağı yeri­ne, Başkomutanlık tarafından gönderilen atlastan bir alay sancağı verildi. 57. Alay, Ga­liçya Cephesi’ne hareket etti.

57. Alay, Çanakkale Sa­vaşları’nda bir semboldür

Çanakkale’de çarpışan 450 bin askerin ve ölen 253 bin şe­hidin her biri, 57. Alay’ın bir ferdidir.

Ruhları şad olsun!

Anafartalar Taarruzu ve öncesindeki olaylar

Birbirini tamamlayan beşkitabenin birinde, İngilizlerin 6-7 Ağustos’taki Büyük Kemikli-Küçük Kemikli (Suvla) bölgesi çıkarmasından üçgün sonra, yapılan karşıtaarruz tarihe ‘Anafartalar Zaferi’ olarak geçecektir:

“10 Ağustos sabahı, Türk karşı taarruzu, siperler yakın olduğundan süngü hücumu ile başlamıştır. Düşman (…) bu taarruz sonunda, Ağılderesi’ne kadar geri atılmıştır.”

Anafartalar Zaferi öncesini aktaran bir başka kitabede de şu satırlar yer alır:

“Arıburnu’ndaki düşman kuvvetleri aldıkları takviyelerle daha da güçlenmiş olarak 6 Ağustos günü Conkbayrı’na doğru yeniden taarruza başlamışlardır. Gece gündüz aralıksız devam eden kanlı muharebeler sonunda, iki taraf da ağır kayıplar vermiş ve Türk askeri düşmanı, 9 Ağustos 1915 akşamı Conkbayırı tepeler hattına 25 metre mesafede durdurmayı başarmıştır.”

Gelen Aramalar:

57 alay,57 alay hakkında bilgi,alayın şehadeti

tarihigercekler
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.